zondag 21 december 2014

De vreemdeling


Ik stond stil

Stil stond ik
te midden van de stilte
gekomen langs woelwaterwegen


Nu lag het water stil
Hier dreven zwanen stil
Het riet rees stil
De zon hing stil

Verstild was de ruimte
Verstild was de tijd

Hij bewoog vanuit de verte
Een stille figuur
Op een stil pad
Stilletjes dichterbij

Wat sta je hier zo stil, zei hij
Wat fijn, even stilstaan, zei hij
Ja, zei ik, stilstaan is soms fijn
We staan niet genoeg stil, zei hij
En soms niet stil genoeg, zei ik

Samen stonden we even stil
stil bij wat hem bewogen had
stil bij wat mij tot stilstand bracht
stil bij de stilte tussen ons
en om ons heen

Toen bewoog hij verder
stil zoals hij gekomen was
Ik bleef staan
stil zoals ik geweest was

Een ontmoeting
die de ruimte
in de stilte
dansen liet

Toen bewoog ook ik verder
stilletjes
tot de rand
van de stilte
weer was bereikt

 (19 december 2014)